watter

آب درمانی

آب‌ درمانی چیست؟

آب درمانی به معنای استفاده از محیط آبی برای انجام ورزش است.چون بدن در آب شناور است ،میتوان در آب نسبت به روی زمین حرکات بیشتری انجام داد . بنابراین دما و فشار بدن افزایش می‌یابد که این می‌تواند گردش جریان خون و انعطاف‌پذیری را تقویت کند.

 

اقدامات لازم برای آمادگی

گرم کردن بدن قبل از ورزش،برای جلوگیری از آسیب به عضلات بسیار تأثیر دارد.بدن خود را در آب فرو برید و به عضلات خود اجازه دهید راحت و آزاد باشند؛ سپس به مدت پنج دقیقه در آب راه بروید تا جریان خون بدنتان روان شود. بعدبه مدت پنج دقیقه حرکات کششی انجام دهید. این حرکات نباید موجب درد شود

تمرینات قلبی عروقی

بدن خود را به صورت صاف و مستقیم در آب نگه دارید و به مدت 5 تا 15 دقیقه تمرینات هوازی انجام دهید. راه بروید، به عقب و به جلو بدوید یا حرکات جهشی و پرشی انجام دهید تا ضربان قلب شما افزایش یابد.

تمرینات پیشنهادی:

sweem